Site Overlay

Rotuunotto

artikkeli 01.08.2020/PVä

Suomen Biewerit ry:n hallitus on anonut Suomen Terrierijärjestöltä 15.01.2020 päivätyssä
kirjelmässä, että tämä esittäisi biewerterriereille rotuunottokäytänteen mahdollistamista
FCI:n ulkopuolisiin rekistereihin merkityille koirille.
Tämä anomus esitettiin, sillä valtaosa maamme biewerterriereistä on näissä epävirallisissa
rekistereissä. Maassamme jo olevien jalostuskoirien hyväksyminen rotuun ja Kennelliiton
viralliseen ER- rekisteriin olisi tärkeää. ER-rekisteri on Kennelliiton ylläpitämä
erikoisrekisteri sellaisille koirille, jotka eivät täytä kaikilta osin tavallisen rekisteröinnin
rekisteröintiehtoja.
Suomen Terrierijärjestön hallitus puolsi anomustamme ja esitteli sen Kennelliiton
jalostustieteelliselle toimikunnalle (JTT).
JTT:n päätös 17.02.2020:
United Kennel Clubin ja International Biewer Yorkshire Terrier Club e.V.:in rekisteriin
merkittyjä koiria voidaan merkitä ER- tai EJ-rekisteriin. Poikkeukset käsittelee
viimekädessä JTT. EJ-rekisteri on kaikille niille koirille, joita ei voi käyttää jalostukseen.
Rotuunottomahdollisuus on voimassa vuoden 2023 loppuun kuten rodun Pevisa-
ohjelmakin.

Roolit:

 • Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta tekee viimekädessä päätökset
  koirayksilön rotuunotosta.
 • Rotujärjestö, meidän tapauksessamme Suomen Terrierijärjestö ry. asettaa
  tuomarit ja tekee päätöksen rotuunottotilaisuuden järjestämisestä.
 • Rotuyhdistys, Suomen Biewerit ry. tekee ehdotuksen ajasta ja paikasta STJ ry:n
  hallitukselle, hoitaa käytännön järjestelyt sekä puoltaa koirayksilön rotuunottoa
  tilaisuudessa arvioivan tuomarin päätöksellä joko ER- tai EJ-rekisteriin. EJ-
  rekisteriin voidaan suositella esimerkiksi kilpailukoiraa, jonka tulokset rotuunoton
  myötä saadaan siirtymään Kennelliiton viralliseen rekisteriin, ja näinollen
  mahdollistetaan koirakon (koira ja sen ohjaaja) etenemisen kilpailulajissa aina
  huipputasolle.
 • Koiran omistaja huolehtii itse, että koiralle on tehty Pevisan määräämät
  Kennelliiton hyväksyttävissä olevat viralliset tarkastukset sekä määritelty yksilön
  DNA-tunniste Kennelliiton hyväksymässä laboratorioissa.
 • Tarkat tiedot Kennelliiton rodullemme asettamasta Perinnöllisten sairauksien
  vastustamisohjelmasta ja tarkastusten voimassaoloajasta löytyvä Kennelliiton
  nettisivuiltawww.kennelliitto.fi hakusanalla Pevisa.
 • Koiran omistaja kirjoittaa vapaamuotoisen anomuksen koiransa rotuunotosta.
  Siihen on sisällytettävä koiran tiedot.
  Koiran on rotuunottotilaisuudessa oltava täyttänyt 15 kk.
  Koiran omistaja huolehtii, että koira on hyvässä kunnossa ja ajoissa
  arviointipaikalla ja se on määräysten mukaisesti rokotettu. Käytäntö on, että
  mukana tilaisuudessa on oltava koiran alkuperäinen rekisterikirja ja
  rokotustodistus, samoin viralliset todistukset DNA-tunnisteesta sekä
  lausunnot polvi- ja silmätarkastuksista. Ohjeissa tosin lukee, että dokumentit on
  oltava esittää rekisteröitäessä. Koiran omistaja tuo tilaisuuteen myös huolellisesti
  esitäytetyn jalostustarkastuskaavakkeen. Viimeksimainitun löydät ja saat
  tulostettua Kennelliiton sivuilta osiosta lomakkeet.
  Koira on oltava tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti.
  Rotuunoton kulku:
  Ensimmäisenä toimenpiteenä koiraa arvioitaessa tuomari tarkastaa ja hyväksyy
  allekirjoituksellaan koiran tunnistusmerkinnän ja muiden esitettyjen dokumenttien
  vastaavuuden.
  Koirayksilön arvioinnin suorittaa kaksi rotuun pätevöityä ulkomuototuomaria.
  Arvioinnissa edetään Kennelliiton laatiman jalostustarkastusohjeen mukaan käyttäen
  jalostustarkastuskaavaketta.

Muu valmistautuminen:
Opeta johdonmukaisesti koirasi vieraan ihmisen käsittelyyn, hyvään käytökseen, sekä
opeta sille punnitus- ja rungon mittauskäytänteitä, jotta arviointi on mahdollista.

UUTTA vuodelle 2021: DNA-tunnisteen lisäksi koirasta tulee olla esittää virallinen väri-
lokus.
Järjestämme rotuunottotilaisuuksia tarvittaessa. Kysy ja osoita kiinnostuksesi.

Pirjo Väkiparta
pj, Suomen Biewerit ry.

Scroll Up