Rotuunotto

ROTUUNOTTO

Rotuunottotilaisuus on mahdollisuus saada koirasi Suomen Kennelliiton ER- tai EJ-rekisteriin, jos koirasi on rekisteröity johonkin FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin.

Ilmoita kiinnostuksesi rotuunottoon! Alustavasti voit olla yhteydessä hallituksen jäseniin ja ilmoittaa kiinnostuksesi. Tilaisuus järjestetään, jos koiria on tarpeeksi.

 • Lähetä anomus rotuyhdistykselle

Koiran omistajan kirjoittama vapaamuotoinen anomus koiransa rotuunotosta. Siihen on sisällytettävä koiran rekisteröinti ja terveystiedot. Anomus lähetetään sähköisesti osoitteeseen suomenbiewerit@gmail.com otsikolla Rotuunottoanomus.

 • Koiran on oltava tilaisuudessa iältään 15 kk

Koiran on oltava hyvässä kunnossa ja ajoissa arviointipaikalla. Koira on määräysten mukaisesti rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti. Totuta koirasi vieraan ihmisen käsittelyyn. Koirasi punnitaan ja korkeus mitataan.

 • Käytä koirasi virallisessa silmä- ja polvitarkastuksessa. Tarkastukset tulee olla suoritettu yli 12 kuukauden iästä ylöspäin, kuitenkin ennen rotuunotto. Lausunnot täytyy olla voimassaolevat tilaisuudessa.
 • Koiraltasi on otettava hyvissä ajoin ennen tilaisuutta virallinen DNA-tunniste ja värilokusmääritys.
 • Koiran omistaja tuo tilaisuuteen huolellisesti esitäytetyn jalostustarkastuskaavakkeen. Lomake löytyy Kennelliiton sivuilta osiosta lomakkeet.

HUOM! Muista ottaa mukaan tilaisuuteen koiran alkuperäinen rekisterikirja, rokotustodistus, viralliset todistukset DNA­-tunnisteesta, virallinen värilokusmääritys ja lausunnot silmä- ja polvitarkastuksista. Myös esitäytetty jalostustarkastuskaavake. Ne on oltava mukana arviointitilaisuudessa, sillä yhdistyksen toimihenkilö kokoaa ja lähettää kaikkien arvioitujen koirien dokumentit ja puollon.

ROTUUNOTTOTILAISUUDEN KULKU:

Koiran arvioinnin suorittaa kaksi Suomen Terrierijärjestön rotuun pätevöitynyttä ulkomuototuomaria. Ensimmäisenä koiralta tarkistetaan tunnistusmerkintä ja muut dokumentit. Arvioinnissa edetään Suomen Kennelliiton laatiman jalostustarkastusohjeen mukaisesti käyttäen jalostustarkastuskaavaketta. Tämä kaavake tilaisuuden tuomarien allekirjoittamana luetaan heidän puollokseen rotuunottoa varten.

KOOSTE:

 • ikää vähintään 15 kk
 • yli vuoden iässä tehty virallinen silmä- ja polvitarkastus
 • koira tulee olla rokotettu ja tunnistusmerkitty
 • DNA-testi ja värilokusmääritys
 • Omistaja tekee vapaamuotoisen hakemuksen koiransa rotuunotosta yhdistykselle. Liitteeksi mukaan myös koiran rekisteröintitiedot
 • Tilaisuudessa tulee olla mukana myös esitäytetty jalostustarkastuskaavake näiden muiden papereiden lisäksi