Site Overlay

Rotuunotto

päivitetty 20.01.2021
Pirjo Väkiparta, Suomen Biewerit ry

FCI:n ulkopuolisessa rekisterissä olevien koirien rotuunotto eli koirayksilön virallinen arviointi Suomen Kennelliiton rotuunotto-ohjeistuksen mukaan, kun koiraa esitetään rekisteröitäväksi SKL-FKK:n ER- tai EJ-rekisteriin.

Roolit:

  • Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta tekee viimekädessä päätökset koirayksilön rotuunotosta.
  • Rotujärjestö, meidän tapauksessamme Suomen Terrierijärjestö ry. asettaa tuomarit ja tekee päätöksen rotuunottotilaisuuden järjestämisestä. Rotujärjestön asettamat tuomarit puoltavat arviointitilaisuudessa tekemänsä kirjallisen arvioinnin yhteydessä koirayksilön merkitsemistä joko ER- tai EJ-rekisteriin omalla allekirjoituksellaan.
  • Rotujärjestön puolto on erillinen dokumentti, käytännössä rotujärjestön kokouksen pöytäkirjanote kokouksesta, jossa rotuunotettavat koirat ja rotuunottotilaisuuden järjestäminen hyväksytään. Rotuunottotilaisuuksia järjestetään tarvittaessa Suomen Kennelliiton näyttelyjen yhteydessä.
  • Rotuyhdistys Kun hakemuksia rotuunottotilaisuuteen katsotaan tulleen riittävästi, tekee Suomen Biewerit ry. ehdotuksen arviointitilaisuuden ajasta ja paikasta STJ ry:n hallitukselle ja lähettää samalla pääjärjestölle luettelon rotuunotettavista koirista kaikkine lisätietoineen. Yhdistys hoitaa tilaisuuden käytännön järjestelyt yhdessä näyttelyjärjestäjien kanssa.
  • Koiran omistaja huolehtii itse, että koiralle on tehty Pevisan määräämät Kennelliiton hyväksyttävissä olevat viralliset tarkastukset Kennelliiton hyväksymällä elänlääkärillä sekä DNA-testi ja väri-lokus määritys Kennelliiton hyväksymässä laboratoriossa.
  • Tarkat tiedot Kennelliiton rodullemme asettamasta Perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelmasta ja tarkastusten voimassaoloajasta löytyvä Kennelliiton nettisivuilta www.kennelliitto.fi hakusanalla Pevisa.

Koiran omistaja

  1. Anomus rotuyhdistykselle.

Koiran omistaja kirjoittaa vapaamuotoisen anomuksen koiransa rotuunotosta. Siihen on sisällytettävä koiran rekisteröinti- ja terveystiedot. Anomus lähetetään tilaisuuden anojalle eli Suomen Biewerit ry:lle sähköisesti suomenbiewerit@gmail.com otsikolla Rotuunottoanomus.

Suomen Biewerit ry. ilmoittaa koiran omistajalle tilaisuuden ajankohdan, aikataulun sekä paikan.

  1. Rotuunottotilaisuus

Koiran on rotuunottotilaisuudessa oltava täyttänyt 15 kk.

Koiran omistaja huolehtii, että koira on hyvässä kunnossa ja ajoissa arviointipaikalla ja se on määräysten mukaisesti rokotettu. Koira on oltava tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti.

Käytäntö on, että mukana tilaisuudessa on oltava koiran alkuperäinen rekisterikirja ja rokotustodistus, samoin viralliset todistukset DNA-tunnisteesta ja virallinen väri-lokusmääritys sekä voimassaolevat lausunnot polvi- ja silmätarkastuksista.

Ohjeissa lukee, että dokumentit on oltava esittää rekisteröitäessä. Käytännössä se tarkoittaa, että ne on oltava jo arviointitilaisuudessa, sillä yhdistyksen toimihenkilö kokoaa ja lähettää kaikkien arvioitujen koirien dokumentit sekä rotujärjestön (STJ ry) puollon JTO:lle.

Koiran omistaja tuo tilaisuuteen myös huolellisesti esitäytetyn jalostustarkastuskaavakkeen, jonka mukaan tuomarit koirayksilön arvioivat. Viimeksi mainitun lomakkeen löytää ja saat tulostettua Kennelliiton sivuilta osiosta lomakkeet.

Rotuunottotilaisuuden kulku:

Ensimmäisenä toimenpiteenä koiraa arvioitaessa tuomari tarkastaa koiran tunnistusmerkinnän ja muut esitettävät dokumentit.

Koirayksilön arvioinnin suorittaa kaksi STJ:n määräämää rotuun pätevöityä ulkomuototuomaria.

Arvioinnissa edetään Kennelliiton laatiman jalostustarkastusohjeen mukaan käyttäen jalostustarkastuskaavaketta. Tämä kaavake tilaisuuden tuomarien allekirjoittamana luetaan heidän puollokseen rotuunottoa varten, jos koirayksilö on siinä esitetty rotuun otettavaksi.

Muu valmistautuminen:

Opeta johdonmukaisesti koirasi vieraan ihmisen käsittelyyn, hyvään käytökseen, sekä opeta sille punnitus- ja rungon mittauskäytänteitä, jotta arviointi on mahdollista.

Pirjo Väkiparta, Suomen Biewerit ry

Copyright © 2022 Biewer-terrieri. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes