Vuosikokouskutsu 2.3.2024

Suomen Biewerit ry:n vuosikokous järjestetään lauantaina 2.3.2024 alkaen klo 13.30 Espoossa, Kauppakeskus Ison Omenan kirjastossa (Suomenlahdentie 1, Espoo). Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoitathan kokoukseen tulemisesta viimeistään 28.2.2024 osoitteeseen janette.hiekkamies@gmail.com
Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänioikeutettujen määrä kokouksessa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle 2-vuotiskaudelle sekä hallituksen kaksi varajäsentä yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan.
9. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
10. Valitaan rotuyhdistyksen edustajat ja varaedustajat Suomen Terrierijärjestö ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokouksiin sekä ehdokkaat ko. yhdistysten hallituksiin.
11. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet.
12. Käsitellään jäsenistön kirjallisesti tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta.
13. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut esille tulevat asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset.
14. Kokouksen päättäminen.